Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin, istikrarın, adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik politika oluşturmak, uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.

Vizyonu;

Ülkemizin istikrarlı ekonomik gelişimini sürdürerek vatandaşımızın refahını en gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak.

Edirne Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Hazine ve Maliye Bakanlığı politikaları çerçevesinde; etkin ve proaktif bir insan gücüyle, Mükellef haklarını ve vatandaş memnuniyetini kaliteli hizmet ile arttırarak;

-Devletin muhasebe ve saymanlık hizmetlerini yürütmek,

-Devletin hukuk danışmanlığını yerine getirmek ve takibini yapmaktır.

Vizyonu;

Maliye politikalarını desteklemek üzere; hizmetlerin zamanında, tam, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, devlet kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan örnek bir Defterdarlık olmaktır.