Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.​​​​

Vizyonu;

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,
✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,​

✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,

✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.​

Edirne Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Bakanlığımızın belirlediği Ekonomik ve Sosyal hedeflere ulaşmak için etik ilkeler çerçevesinde mükellef memnuniyetini de gözeterek, Toplumsal refahın arttırılmasına katkı sağlamak üzere gelirleri adalet ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde toplamak, devlet mallarını idare etmek, Muhakemat hizmetleri ve Hukuk danışmanlığını yapmak, kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde değerlendirerek Kamu Harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin Muhasebesini tutmak, çalışanların etkinlik, verimlilik ve memnuniyetlerini arttırmak.

Vizyonu;

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hızlı ve hesap verebilir, öncü bir Defterdarlık.