Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı

Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirlerinin katılımıyla, 16/10/2017 tarihinde İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir.