Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Defterdarlığımız İç Kontrol Eylem Planı KOS 1.1.2 nolu eylemi gereğince, Defterdar V. Aydın YAMAN’ ın başkanlığında, Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birimleri Amirlerinin katılımı ile 24/01/2019 tarihinde Defterdarlığımız Toplantı Salonunda 2018 Yılı Faaliyetleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Toplantısı  gerçekleştirilmiştir.