Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Defterdarlığımız İç Kontrol Eylem Planı gereğince 16/05/2019 Perşembe günü Defterdar Vekilimiz Aydın YAMAN başkanlığında, Defterdarlığımız Toplantı Salonunda Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.