Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ETİK SEMİNERİ

İlimiz Defterdarlığı İç Kontrol Eylem Planı gereğince 02/05/2019 tarihinde Defterdarlığımız Toplantı Salonunda Merkez Birimlerimiz personelinin katılımıyla Etik Semineri gerçekleştirilmiştir.