2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Defterdarlığımız İç Kontrol Eylem Planı KOS 1.1.2 nolu eylemi gereğince, Defterdar V. Aydın YAMAN’ ın başkanlığında, Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birimleri Amirlerinin katılımı ile 24/01/2019 tarihinde Defterdarlığımız Toplantı Salonunda 2018 Yılı Faaliyetleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Toplantısı  gerçekleştirilmiştir.