Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Defterdarlığımız İç Kontrol Eylem Planı gereğince 20.12.2018 tarihinde Personel Müdürü Mehmet AK ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı Hüsna ERİK tarafından “Kişisel Verilerin Korunması” ve “Bilgi Güvenliği” konularında eğitim verilmiştir.