Defterdar Vekilimiz Sayın Aydın YAMAN başkanlığında, Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirleri, İç Kontrol İletişim personeli ve İç Kontrol Koordinasyon personelleriyle birlikte İç Kontrol Eylem Planı gereğince Etik Semineri 03/05/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.